Solliciteren Buitenland | Engelse Info

Engelstalige brief en CV

Elk land heeft zijn eigenaardigheden met betrekking tot solliciteren en het vinden van een baan. Met tips, voorbeeldbrieven, voorbeeld-CV’s en een woordenlijst willen we jouw positie op de buitenlandse arbeidsmarkt versterken. 

CV vertalen Engels?

CV professioneel laten vertalen van het Nederlands naar het Engels? 

Dat kan via XL Vertaal Service. Vertaling wordt gedaan door Native speakers Engels welke uw brief op het hoogste niveau vertalen. Corrigeren van brieven en cv's is tevens mogelijk.

Interesse of vrijblijvende offerte?

Email de brief en CV naar stephenie@xl.nl met uw naam en telefoonnummer en wij geven u binnen 2 werkdagen reactie of surf naar www.xlvertaalservice.nl en vraag online een offerte aan.

Verschillen tussen de Nederlandse en Engelse sollicitatie

Wanneer je brief uit meer dan één pagina beslaat, noem je behalve het paginanummer ook telkens de geadresseerde en de datum.


Steven Pit
April 4, 2000
Page 2
of
Steven Pit April 4, 2000 Page 2


Maar: eigenlijk is het de bedoeling dat de brief niet langer is dan één pagina.

De datum kan op verschillende manieren worden geschreven:

April 10, 2000
April 10th, 2000
10 April 2000
10th April 2000


De naam van de afzender wordt in de linker- of rechter bovenhoek (in het briefhoofd) niet vermeld. Het adres wel. De geadresseerde vermeldt u met naam en titels.


De vrouwelijke titel is 'Ms' en is de meest gangbare. Hierbij wordt in het midden gelaten of iemand gehuwd ('Mrs') of ongehuwd ('Miss') is. De mannelijke aanspreektitel is 'Mr'. Een academische titel zoals 'Dr' vervangt de vrouwelijke en mannelijke aanspreektitel.


Dear Sir / Madam = Geachte Heer / Mevrouw
Dear Sirs = Mijne Heren
Gentlemen = Mijne Heren (VS)
Dear Mr White = Geachte Heer White
Dear Mrs White = Geachte Mevrouw White
Dear Miss Miller = Geachte juffrouw Miller
Dear Ms Boyle = Geachte Mevrouw Boyle (Het is niet bekend of zij getrouwd is of niet)


In Amerika is het gebruikelijk om de eerste voornaam voluit te schrijven.


Dr Ronald S. Dreyfuss of,
Ms Elizabeth J. Coe.


Het huisnummer komt voor de straatnaam. Straatnamen worden niet afgekort. De woorden 'Street', 'Avenue', 'Lane' en Park' zijn nieuwe woorden die met een hoofdletter beginnen.


Mr Henry L. Richardson
California University
1338 First Street
Los Angeles California 9001


Neem een Engels woordenboek en controleer je brief dubbel (Nederlands-Engels; Engels-Nederlands).


Bij de Amerikaanse brief komt na de aanhef een dubbele punt, bij de Engelse brief een komma.
Wanneer je de naam van de geadresseerde kent is de aanhef:
Dear Mr Richardson, (UK)
Dear Mr Richardson: (VS)
Weet je niet aan wie je schrijft, schrijf dan
Dear Sir(s) of
Dear Madam


Afsluitingen. Indien bekend is aan wie je schrijft:
Yours sincerely (Engelse en Amerikaanse brief) of

Indien onbekend is aan wie je schrijft:
Sincerely yours (Amerikaanse brief);
Yours faithfully (Engelse brief).


Alleen het eerste woord krijgt bij de afsluiting een hoofdletter. Je sluit af met een komma. Onder je eigen handtekening schrijf je jouw eigen naam met de voornaam voluit.
Yours sincerely,
(handtekening)
Bernard S. van der Graaf


Wanneer je een c.v. meezendt kun je dit als volgt aangeven:
Encl. (1) of,
Enclosure: resume of
Enclosure


Personal data resume
(c.v.)

Het Engelse c.v. heet 'Personal data resume' en komt in hoofdlijnen overeen met het Nederlandse c.v. Ook het Engelse (Amerikaanse) c.v. kent het chronologische c.v.


Chronological resume


Het chronologische c.v. in het Engelse taalgebied heeft bijna dezelfde opbouw als de Nederlandse. Wel is het gebruikelijk om te beginnen met de laatste baan/opleiding en te eindigen met de eerste. Het is niet gebruikelijk om hobby's aan te geven op het c.v. Gebruik bij de omschrijving van je bezigheden zoveel mogelijk vertalingen (of schrijf een Engelse vertaling er tussen haakjes achter). Ook bij het c.v. geldt: laat het nakijken door een 'native speaker'. De indeling van het Amerikaanse (of Engelse) c.v. is als volgt:


Identification
(personalia)

Dit kopje wordt niet gebruikt bij het Engelse curriculum. Je naam, adres en dergelijke worden bovenaan de c.v. als volgt weergegeven.

KATE C. BUCKET
Telephone: (230) 384-4958
1324 Granada Avenue
London, JK 902 10


Dit is de standaard manier. Een andere mogelijkheid is:


Name Johan L. Veldkamp
Address Hansenweg 15, 3318 LB Utrecht
Telephone (00 31) 30 233 55 68 (home), (00 31) 20 616 73 04 (office)
Place and date of birth Amsterdam, the Netherlands, March 22, 1977
Marital status single
Nationality Dutch
Sex male


Education


Na je persoonlijke gegevens vermeld je je opleiding. Je begint met de laatst genoten opleiding.
Als je je middelbare school opleiding vermeldt, gebruik dan de Engelse benaming. In Groot- Brittannië is dat:
VWO = pre-university education
HAVO = Higher General Secondary Education
MAVO = Lower General Secondary Education
De Amerikaanse term 'highschool' kan zowel gebruikt worden voor HAVO als voor VWO.

Employment/Work history (werkervaring)

Ook hier begin je met je laatste (bij)baan. Noem naast de naam van het bedrijf ook je functie (= position) en omschrijf je werkzaamheden. Zorg dat de functiebenaming klopt. Een verkoper is een salesman, een verkoper in een winkel wordt ook wel een shop assistant genoemd. Een kelner of een serveerster is een waiter/waitress, in een bar ook wel barman/barmaid genoemd. De term bartender is vooral in Amerika in gebruik.
Vaak staat in een goed woordenboek aangegeven of een term vooral Amerikaans is, meestal aangegeven met AE (= Amerikaans Engels). Het kan natuurlijk zo zijn dat sommige termen ook inmiddels zijn ingeburgerd in Groot-Brittannië.
Soms kan het ook helpen om een woord op te zoeken in een Engels-Engels woordenboek (bijvoorbeeld de "Longman Dictionary"). Hierin staat dan de Engelse definitie vermeld. Dit kan verhelderend werken over de juiste betekenis van een term.


Special skiIls
(vaardigheden)

Onder dit kopje kun je verschillende vaardigheden kwijt. Om een aantal voorbeelden te noemen:
Fluent in English and Spanish
Oral proficiency
Good clarity of expression (written and oral)
Proficient in word processing
Type 70 words per minute


Referees
(referenties)

Als je referenties wilt noemen, vermeldt dan naam, tussen haakjes de functie, dan het bedrijf, adres en telefoonnummer.

Bijvoorbeeld:

A. Van Schouten
Basissuper Supermarket
5673 AC Eindhoven
tel (+3158)2687954


Ook kun je volstaan met:
References available upon request
In dat geval laat je het kopje referees weg.


TIP: Opgelet, vertalen van Nederlands naar het Engels

Jouw Nederlandse sollicitatiebrief en CV laten vertalen naar het Engels?

Dat kan via XL Vertaal Service. Jou persoonlijke sollicitatiebrief en CV letterlijk en correct vertaald naar het Engels. Dit is een betaalde professionele service. Kosten circa 90 Euro per brief en CV.

Vertaling wordt gedaan door Native speakers Engels welke uw brief op het hoogste niveau vertalen. Corrigeren van brieven en cv's is tevens mogelijk.

Interesse?

Email de brief en CV naar stephenie@xl.nl met uw naam en telefoonnummer en wij geven u binnen 2 werkdagen reactie. of surf naar www.xlvertaalservice.nl


Voorbeeldbrieven en CV

»
Voorbeeld brieven (in het Nederlands en Engels), klik hier ...
» Voorbeeld cv's (in het Nederlands), klik hier ...


Terug naar de Homepage: Klik hier ...